Milan Kovačević

književni stvaralac (sic!)

„Roman Sâd Milana Kovačevića je jedna vrsta aktuelizovanog evociranja Džojsovog Uliksa u kome se Novi Sad otelovljuje kao kontroverzni i zavodljivi amblem u čijim se koordinatama realizuje jezik moći, kao i dubinsko svedočanstvo o kontroverznoj egzistenciji glavnog junaka.


Ovaj roman pokazuje neobičnu i nespornu intelektualnu kompetenciju pisca u razumevanju svoga vremena, njegovih formi i odnosa, pojava i zakona i moralnu hrabrost da umetnički uverljivo svedoči o jednom danu jednog tamom osenčenog junaka čija su odbrana književnost i izgubljena lepota.”

Jovan Zivlak

Prema zamisli i definiciji samog autora, Sâd je Bildungsroman. Neka nam bude dozvoljeno da izložimo mišljenje da Sâd počinje kao Bildung nalik na Portret umetnika u mladosti, ali kako idemo dalje, on sve više postaje Entbildung, dakle prelazi u svoju suprotnost u smislu da glavni junak prepoznaje stanje na univerzitetu kao višedecenijsko dosledno sprovođenje rituala forme koja je negde usput davno ispustila suštinu: osposobiti mladog čoveka da otvorenim umom prihvata nova znanja.


Kao što Stiven Dedalus dolazi do stepena kada otvoreno kaže da neće da služi onome u šta više ne veruje, tako i Sima Gazibarić takođe prestaje da veruje u konvencionalno obrazovanje poduprto demonstracijom moći i dolazi do svog trenutka pobune, lucidno izraženog u samo dva stiha:


Čovek ili predmet – u čemu je razlika?

Univerzitet? Tek još jedna fabrika.


To beše prvi korak na putu prema slobodi.

Nada Dušanić

Desktop Site

Copyright © 2014 Milan Kovačević